Nyheder

OBS! Forsikringer

Det Danske Spejderkorps har igennem Tryg og Topdanmark tegnet følgende forsikringer, som alle medlemmer automatisk er dækket af:

• Ansvarsforsikring (Ansvarsforsikringen dækker skader, hvor et medlem af DDS, eller personer der agerer på vegne af korpset, pådrager sig et erstatningsansvar)

• Arbejdsskadeforsikring (dækker ansatte i DDS)

• Ansvarsforsikring for både (Forsikringen dækker ansvar for skade forvoldt med båden)

 

Vi har i Brejning Søspejdere ikke en ulykkesforsikring på spejdere og ledere, denne skal man selv tegne ved et forsikringsselskab. Oplys forsikringen om, at barnet går til søspejder.

Læs mere om korpsets forsikringer på: http://dds.dk/gruppeliv/gruppeadministration/forsikring